Няма снимки

Персонал

Списък на персонала в СУ „Йордан Йовков“

Педагогически специалисти

Манчо Джуркин

Длъжност - Директор

Образование: Висше - математика, ОКС Магистър,

завършил 1986 г. в ПУ Пловдив

 

Феим Османов

Длъжност -  Заместник-Директор АСД

Образование: Висше,

ОКС Магистър - Образователен мениджмънт, 

Професионално направление: Теория и управление на образованието.

Завършил 2020г. в ЮЗУ Благоевград

ОКС Бакалавър - физика

Професионално направление: учител по физика

Завършил 2011 г. в ЮЗУ Благоевград

 

 Силвия Зелева

Длъжност -  Заместник-Директор УД

Образование: Висше, Информатика и ИТ.

Завършила 2012 в ЮЗУ Благоевград.

 

Къдри Инузов

Длъжност – Главен счетоводител

Образование: Висше – счетоводство и контрол – ОКС бакалавър

Начална педагогика – ОКС магистър

завършил в ЮЗУ Благоевград

 

Аки Инуз

Длъжност - Старши учител по технологии и предприемачество.

Образование: Висше - Техника и технологии

Завършил 1999 в ЮЗУ Благоевград.

 

Али Авдиков

Длъжност - Учител в ЦДО - Прогимназиален етап.

Образование: висше - Учител по икономически дисциплини,

Завършил 2014 г. в ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград

 

Атидже Гогунч

Длъжност - учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - История и цивилизация,

Завършил 2012 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Бикир Дряновски

Длъжност - учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Гюлтена Гущерова

Длъжност - Ресурсен учител

Образование: висше - Специална педагогика,

Завършил 2022 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Джемал Таламанов

Длъжност - Учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2018 г.

 

Джемал Кунев

Длъжност - История и цивилизации.

Образование: висше - История,

Завършил в Софийски университет

 

Емилия Господева

Длъжност - Старши учител по математика

Образование: висше - Математика и физика,

Завършил 1999 г. в ПУ Пловдив

 

Емир   Ходжова

Длъжност - Старши учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 1996 г. 

 

Ибрахим Къдриев

Длъжност - Учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2008 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Ибрахим  Джуркин

Длъжност - Старши учител по математика

Образование: висше - Математика и информатика,

Завършил 1991 г. в ПУ Пловдив

  

Ирина Караилиева 

Длъжност - Главен учител по Английски език.

Образование: висше - математика и английска филология,

Завършил 2000 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Калинка  Шкевова

Длъжност - Учител ЦДО - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Касим Люманков

Длъжност - учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - География и история,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Катя Газиева

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1994 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Кимиле Таламанова

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше магистър - начална училищна педагогика,

Завършил 2013 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Къдри  Машев

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2003 г. в ПУ Пловдив

 

Къдрие Киселова

Длъжност - Старши учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2007 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Кадрие  Авдикова  

Длъжност - учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Манчо  Машев

Длъжност - учител по физическо възпитание и спорт  - прогимназиален етап.

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Марин Зелев

Длъжност - Старши учител в Български език и литература.

Образование: висше - Български език и литература,

Завършил 1994 г. в ПУИ Смолян

 

Марияна  Кичукова

Длъжност - Старши учител по немски език.

Образование: полувисше - немски език,

Завършил 1992 г. в ПУИ Смолян

 

Мустафа  Еминков

Длъжност - Старши учител по география и икономика.

Образование: висше - География,

Завършил 1999 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Мустафа Михрин

Длъжност - Старши учител по География и икономика - прогимназиален етап.

Образование: висше - География,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Мустафа  Улан

Длъжност - Старши учител ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - Немски и турски език.

Завършил 1998 г. в ПИУ Смолян

 

Мустафа Осман

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1998 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Невсе  Авдикова

Длъжност - Ресурсен учител.

Образование: висше - психология, специална педагогика

Завършил 2018 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Невсе  Таламанова

Длъжност - Учител по български език и литература.

Образование: висше - Българска филология,

Завършил 2011 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Недим Таламанов

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1991 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Орлин  Кичуков

Длъжност - Старши учител по история и цивилизация.

Образование: полувисше - история и цивилизация,

Завършил 1991 г. в ПУИ Смолян

 

Пембе Хаджиева

Длъжност - Учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика с чужд език,

Завършил 2020 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Пембе  Авдикова

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Пламен   Бакиев

Длъжност - Старши учител по български език и литература.

Образование: висше - Български език и литература,

Завършил 1994 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Рамизе  Люманкова

Длъжност - учител по Английски език.

Образование: висше - английска филология,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Рамизе  Кунева

Длъжност - Старши учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1997 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Рефат Авдиков

Длъжност - Главен по Химия и опазване на околната среда.

Образование: висше - Химия и ООС, Информатика и ИТ,

Завършил 2010 г. в ХТУ София

 

Росица  Хаджиева

Длъжност - Старши учител ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Светослав Беков

Длъжност - Старши учител по Биология и здравно образование.

Образование: висше - Биология и химия,

Завършил 1994 г. в СУ София

 

Сийка  Беева

Длъжност - Старши учител ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1996 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Теменужка Бакиева

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1997 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Тодор  Мавродиев

Длъжност - Старши учител по изобразително изкуство.

Образование: висше - изобразително изкуство, английски език,

Завършил 1999/2013 г. в СУ София

 

Фатме Видева

Длъжност - Учител по английски език в начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика с чужд език,

Завършил 2015 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фатме Осамнова

Длъжност - учител - начален етап.

Образование: висше магистър - предучилищна и начална училищна педагогика,

Завършил 2021 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фатме Герова

Длъжност - Педагогически съветник.

Образование: висше - Психология, специална педагогика

Завършил 2021 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фатме Таирова

Длъжност - Учител по физическо възпитание и спорт.

Образование: висше - физическо възпитание и спорт,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фатме  Хатип

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1998 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фейзи Уланов

Длъжност - Старши учител по български език и литература.

Образование: висше - българска филология,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Феим   Таламанов

Длъжност - Старши учител по физика и астрономия.

Образование: висше - Математика и физика,

Завършил 1995 г. в ПУ Пловдив

 

Феим  Атипов

Длъжност - Старши учител по биология и здравно образование.

Образование: висше - Биология,

Завършил 2004 г. в ЛТУ София

 

Инж. Феим Мусанков

Длъжност - Учител по информатика и математика.

Образование:

Висше магистър: Технологии на обучението по математика и информатика

Професионално направление: 

Учител по информатика и ИТ, Учител по математика

Завършил 2021 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фелибе Михрина

Длъжност - Старши Учител по информатика и ИТ.

Образование: висше - математика и информатика,

Завършил 2012 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фикрет Къдри

Длъжност - Учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше, магистър - начална училищна педагогика,

учител по ИКТ в началното образование.

Завършил 2021 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фикрие  Гогунч

Длъжност - Учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - физика и химия, начална училищна педагогика

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фикрие Атипова

Длъжност - Учител по философия.

Образование: висше - философия,

Завършил 2007 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Фикрие Таламанова

Длъжност - Старши учител по математика.

Образование: висше - математика и физика,

Завършил 2010 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Хатидже Машева

Длъжност - Педагогически съветник.

Образование: бакалавър - социална педагогика,

Магистър - Начална педагогика

Завършил 2024 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Хатидже Ликова

Длъжност - Учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - математика и физика,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Хюсеин Сердар

Длъжност - Учител по английски език.

Образование: висше - английска филология,

Завършил 2014 г. в ЮЗУ Благоевград

 

Джемал Михрин

Длъжност – технически секретар

 

Мустафа Авдиков

Длъжност – касиер-домакин

 

Снежана Джуркина

Длъжност – ЗАТС

 

Благовест Джуркин

Длъжност – Експерт – програми и проекти

 

Наджие Иса

Длъжност – Библиотекар

 

Сабри Бошнак

Длъжност – Пазач, невъоражена охрана

 

Джемал Иса

Длъжност – Поддръжка

 

Ахмед Киселов

Длъжност – огняр

 

 

Филиал село Осиково

Филиалът на Средно училище "Йордан Йовков" се намира в село Осиково.

 

Вход

Вход за регистрирани потребители
2024 СУ "Йордан Йовков"

Избрани снимки

Няма снимки
Free Joomla templates by Ltheme