Няма снимки

Прием в първи клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I-ви КЛАС  в СУ „Йордан Йовков” за учебната 2024/2025 година.

Съгласно решение на Педагогически съвет - протокол № 2 от 08.01.2024г. и Заповед № 371 от 25.03.2024г. на Директора СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2024/2025 година са утвърдени две паралелки в първи клас.

График на дейностите съгласно Заповед № 372 от 25.03.2024г. :

Дейност

Срок от:

Срок до:

1

Обявяване на броя места

 

30.03.2024 г.

2

Подаване на документи за записване в I клас

31.05.2024 г.

14.06.2024 г.

3

Класиране по критерии

17.06.2024 г.

21.06.2024 г.

4

Записване на децата в I клас

24.06.2024 г.

26.06.2024 г.

 1. Необходими документи за прием в I клас за учебната 2024/2025 година:
  • Заявление по образец на училището;
  • Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас;
  • Декларация от родителите в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас.
 2. Ред за прием в I клас през учебната 2024/2025 година:
  • В случай, че броят на кандидатите е по-голям от местата определени за прием в I клас, с предимство се записват следните деца:
 • Деца от населеното място където е училището
 • Деца, чиито братя и/или сестри учат в същото училище
 • Деца на учители и служители в училището
 • Деца сираци
 • Деца близнаци/тризнаци

Свързани статии

Вход

Вход за регистрирани потребители
2024 СУ "Йордан Йовков"

Избрани снимки

Няма снимки
Free Joomla templates by Ltheme