Няма снимки

Прием в осми клас

Прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година.

За учебната 2024-2025 година в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново е утвърден държавен план-прием от две паралелки в VIII клас, както следва:

  1. Профилирана паралелка - профил "Математически" с профилиращи предмети Математика и информатика, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.
  2. Професионална паралелка "Икономист информатик" със специалност "Икономическа информатика" с разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.

График на дейности по прием в VIII клас за учебната 2024/2025 година:

определен със Заповед № РД09-2045 от 28.08.2023г. на Министъра на образованието и науката

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

08-10.07.2024 година включително от 08:00 до 18:00 часа

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2024 година включително

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

15- 17.07.2024 година включително

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19.07.2024 година включително

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

22- 24.07.2024 година включително

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2024 година

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-29.07.2024 година включително

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

30.07.2024 година включително

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

31.07.2024- 01.08.2024 година включително

10.

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране 

до 02.08.2024 година

11.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

05-06.08.2024 година включително

12.

Обявяване на списъците с приетите ученици на четвърти етап на класиране

07.08.2024 година включително

13.

Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране

от 08.08.2024 до 09.08.2024 година включително

14.

Обявяване на свободните места след етап на класиране 

до 12.08.2024 година

15 

Попълване на свободните места след четвърти етап на класиране

До 11.09.2024 година

16.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от Началника на РУО-Благоевград

до 14.09.2024 година включително

Свързани статии

Вход

Вход за регистрирани потребители
2024 СУ "Йордан Йовков"

Избрани снимки

Няма снимки
Free Joomla templates by Ltheme