Няма снимки

Класни ръководители

Списък на класните ръководители в СУ "Йордан Йовков" през учебната 2023/2024 година.

1 а/  - Пембе Авдикова

1 б/  - Недим Таламанов

2 а/  - Катя Газиева

2 б/  - Фатме Хатип

2 в/  - Къдри Машев

3 а/  - Емир Ходжова

3 б/  - Фатме Османова

4 а/  - Кимиле Таламанова

4 б/  - Мустафа Осман

5 а/  - Марин Зелев

5 б/  - Светослав Беков

6 а/  - Аки Инуз

7 а/  - Манчо Машев

7 б/  - Невсе Таламанова

8 а/  - Емилия Господева

8 б/  - Фикрие Таламанова

9 а/  - Фикрие Атипова

9 б/  - Феим Атипов

10 а/- Орлин Кичуков

10 б/- Марияна Кичукова

11 а/- Рефат Авдиков

11 б/- Филибе Михрина

12 а/- Ирина Караилиева

12 б/- Феим Мусанков

Свързани статии

Вход

Вход за регистрирани потребители
2024 СУ "Йордан Йовков"

Избрани снимки

Няма снимки
Free Joomla templates by Ltheme