Уроки по Joomla 3 можно найти здесь: http://joomla3x.ru/
Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

СУ "Йордан Йовков"

!! ИЗПИТНА сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение  !!!

На 22.01.2024г. започва изпитната сесия януари-февруари за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Графиците за определяне на датите и редът на провеждане на изпити са определен със заповеди на Директора на училището, както следва:

Заповед № 238 / 15.01.2024г. на Директора на училището (отворете графика ТУК). - за учениците от V до X клас. 

Заповед № 239 / 15.01.2024г. на Директора на училището (отворете графика ТУК). - за учениците от XI клас. 

Заповед № 240 / 15.01.2024г. на Директора на училището (отворете графика ТУК). - за учениците от XII клас.

 

!!! ПРИРАВНИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ !!!

На 16.10.2023г. започва приравнителна изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Графиците за определяне на датите и редът на провеждане на приравнителните изпити са определен със заповеди на Директора на училището, както следва:

Заповед № 55 / 09.10.2023г. на Директора на училището (отворете графика ТУК). - за учениците от VIII и IX клас.

 

!!! ИЗПИТНА сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение  !!!

На 01.06.2023г. започва юнска изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Графиците за определяне на датите и редът на провеждане на изпити са определен със заповеди на Директора на училището, както следва:

Заповед № 472 / 09.05.2023г. на Директора на училището (отворете графика ТУК). - за учениците от V до X клас. 

Заповед № 473 / 09.05.2023г. на Директора на училището (отворете графика ТУК). - за учениците от XI клас. 

 

Прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година.

За учебната 2023-2024 година, със Заповед № РД-06-483 от 28.04.2023г. на Началника на Регионално управление на образованието - Благоевград, в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново е утвърден държавен план-прием от две паралелки в VIII клас, както следва:

1. Профил "Математически" с профилиращи предмети Математика и информатика, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.

2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.

График на дейности по прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година:

(определен със Заповед № РД09-4061 от 30.08.2022г. на Министъра на образованието и науката и изменен и допълнен със Заповед № РД09-891 от 24.04.2023г. на Министъра на образованието и науката )

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

05-07.07.2023 година включително от 08:00 до 18:00 часа

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2023 година включително

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13- 17.07.2023 година включително

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19.07.2023 година включително

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20- 24.07.2023 година включително

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2023 година

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.2023 година включително

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

31.07.2023 година включително

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01- 02.08.2023 година включително

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04.08.2023 година

11.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

7-8 август 2023 година

12.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10 август 2023 година

13.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

11-14 август 2023 година

14.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16 август 2023 година

15.

Подаване на заявление до Директора за попълване на свободните места след четвъртия етап

определя се от директора след 16 август 2023г., но не по-късно от 10.09.2023 година

16.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от Началника на РУО-Благоевград

до 14.09.2023 година включително

 

 Кампания "Родолюбие" - БНТ Благоевград

Ученици от СУ "Йордан Йовков" село Рибново се включиха в кампания "Родолюбие" на БНТ Благоевград, като представиха част от любимите си стихотворения.  

 

!!! Заявления за допускане до ДЗИ  !!!

Срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ майска сесия за учебната 2022-2023 година е в периода от 06.02.2023г. до 21.02.2023г.

График на дейностите по организиране и провеждане на ДЗИ 2023 година (отворете графика тук).

 

!!! ИЗПИТНА сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение  !!!

На 23.01.2023г. започва изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Графикът за определяне на датите и редът на провеждане на изпити е определен със заповеди на Директора на училището, както следва:

Заповед № 226 / 03.01.2023г. на Директора на училището (отворете графика ТУК). - за учениците от V до X клас.

Заповед № 227 / 03.01.2023г. на Директора на училището (отворете графика ТУК). - за учениците от XI клас. 

Заповед № 228 / 03.01.2023г. на Директора на училището (отворете графика ТУК). - за учениците от XII клас. 

 

142 години от рождението на Йордан Йовков

Пресъздаване на герои и събития по случай 142 години от рождението на Йордан Йовков.

 

 

Прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година.

През учебната 2022-2023 година, съгласно заповед № РД-06-384 от 28.04.2022г. на Началника на РУО Благоевград в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново е утвърден държавен план-прием от две паралелки в VIII клас, както следва:

1. Профил "Математически" с профилиращи предмети Математика и информатика, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.

2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.

График на дейности по прием в VIII клас

(определен със Заповед № РД09-1808 от 31.08.2021г. на Министъра на образованието и науката)

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

05-07.07.2022 година включително от 08:00 до 18:00 часа

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2022 година включително

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13- 15.07.2022 година включително

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2022 година включително

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21- 22.07.2022 година включително

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2022 година

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.2022 година включително

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2022 година включително

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01- 02.08.2022 година включително

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03.08.2022 година

11.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10.09.2022 година вкл.

12.

Утвърждаване на осъществения държавен план- прием

до 14.09.2022 година включително

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I-ви КЛАС за учебната 2022/2023 година.

Списък на учениците, приети и записани в първи клас за учебната 2022/2023 година.

Утвърден план-прием:

Съгласно решение на Педагогически съвет - протокол № 3 от 10.01.2022г. в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021/2022 година са утвърдени три паралелки в първи клас, като общия брой на учениците е 51.

 Със Заповед № 316-1 / 28.03.2022г. на Директора на училището е определен график на дейностите по приема и регламент.

График на дейностите:

Дейност

Срок от:

Срок до:

1

Обявяване на броя места

 

01.04.2022 г.

2

Подаване на заявления за записване в клас

31.05.2022 г.

14.06.2022 г.

3

Класиране по критерии

15.06.2022 г.

17.06.2022 г.

4

Записване на децата в клас

20.06.2022 г.

28.06.2022 г.

 

 1. Необходими документи за прием в I клас за учебната 2022/2023 година:
  • Заявление по образец на училището;
  • Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас;
  • Декларация от родителите в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или подготвителен клас.
 2. Ред за прием в I клас през учебната 2022/2023 година:
  • В случай, че броят на кандидатите е по-голям от местата определени за прием в I клас, с предимство се записват следните деца:
 • Деца от населеното място където е училището
 • Деца, чиито братя и/или сестри учат в същото училище
 • Деца на учители и служители в училището
 • Деца сираци
 • Деца близнаци/тризнаци

 

 

!!! ИЗПИТНА сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение  !!!

На 15.11.2021г. започва изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Графикът за определяне на датите и редът на провеждане на изпити е определен със заповеди на Директора на училището, както следва:

Заповед № 90 / 28.10.2021г. на Директора на училището (отворете графика ТУК).

 

Реализиран прием в 1 и 7 клас.

През учебната 2021-2022 година СУ "Йордан Йовков" с. Рибново реализира прием от две паралелки в I клас общо 46 ученика и две паралелки в VIII клас профилирано обучение, както следва:

1. Профил "Математически" с профилиращи предмети Математика и информатика, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 21 ученика.

2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 21 ученика.

 

 

!!! ИЗПИТНА сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение  !!!

На 19.04.2021г. започва изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Графикът за определяне на датите и редът на провеждане на изпити е определен със заповеди на Директора на училището, както следва:

Заповед № 305 / 12.04.2021г. на Директора на училището (отворете графика ТУК).

Заповед № 304 / 12.04.2021г. на Директора на училището (отворете графика ТУК).

 

 

!! ПРЕУСТАНОВЕНА ИЗПИТНА сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение  !!!

Във връзка с настъпилата епидемична обстановка и издадена заповед № РД-01-677 / 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват изпитите за всички ученици от самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново считано от 30.11.2020г. до издаване на следваща заповед.

 

 

 

На път е да се сбъдне една мечта на учениците, родителите, учителите и ръководството на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Министерството на образованието и науката одобри "Проект за реконструкция и разширение на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново" по

"Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022" - модул 2

Одобрената сума от министерството на образованието и науката е на стойност 4 250 300,00 лева. Радостта на учителите и учениците беше двойна, защото новината дойде точно в деня на патронния празник на училището - 09.11.2020г., когато честваха 140 години от рождението на Йордан Йовков".

 Цялостна визуализация на проекта за разширение и реконструкция на СУ "Йордан Йовков" село Рибново.

 

!!! ИЗПИТНА сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение  !!!

На 16.11.2020 г. започва изпитна сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение. Графикът и редът на изпитите за определяне на оценка за учениците от самостоятелна форма на обучение е определен със Заповед № 112 / 09.11.2020 г. на Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

 

Обръщение на РУО-Благоевград

 

ДО

РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Ситуацията с епидемията от COVID-19, особено за нашата област, се влошава изключително динамично. Вероятно ще продължи още дълго време. Нека запазим спокойствие и заедно да предприемем всички възможни мерки, с които да ограничим разпространението на вируса. Най-важната ни задача днес категорично е да опазим живота и здравето на децата, на възрастните хора, на всеки човек. Доколкото е възможно да направим училищната среда максимално безрискова, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на световна пандемия.

Вероятността за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда става все по-реална. Уверяваме Ви, че ние имаме такава готовност и това не бива да ни притеснява. Обмислят се различни варианти, при определени условия, за определена продължителност…

Всички обаче сме свидетели на тежката ситуация с разпространението на вируса като цяло, в страната, в нашата област, в нашия град, дори и в нашето училище… Налице са вече немалко учители, които отсъстват поради положителни тестове и необходимостта от домашно или болнично лечение.

Всичко това налага да предприемем мерки, които е възможно да създадат известно неудобство. Считаме обаче, че на преден план днес трябва да поставим живота и здравето на всички пред комфорта и удобството!

В тази връзка призоваваме и настояваме в класните стаи по време на провеждане на образователния процес всички – и учители, и ученици – да бъдат с поставени лични предпазни средства /маски или шлемове/, с което се надяваме да намалим риска от разпространението. Към това апелират вече всички отговорни институции, всички медицински специалисти.

Категорично трябва да станем част от борбата с вируса и намаляване на неговото разпространение и като отговорни граждани и общество да подпомогнем здравните специалисти и учителите!

Нека също да изискваме от децата да ограничават своите контакти и да спазват необходимата хигиена и дистанция. При проява на грипоподобни симптоми и симптоми, сходни с тези на COVID-19, считам, че е дълг и отговорност на всеки родител да задържи детето си вкъщи. Същото следва да се отнася и за случаите, при които е налице положителна проба за вируса на член от семейството, като в тези ситуации е задължително да бъдат информирани класните ръководители и училищните ръководства.

Надяваме се на разбиране и подкрепа от Ваша страна, за да направим всичко възможно да удължим присъственото обучение в училище, да намалим рисковете и възможността за разпространение на вируса!

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-важното – опазването на човешкия живот и здраве!

Заедно ще успеем!

Регионално управление на образованието –  Благоевград

 

Tържественото отбелязване на 140 години от рождението на Йордан Йовков на 09.11.2020г.

 

Обръщение на Ивайло Златанов - Началник на РУО-Благоевград

 

ДО

УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Системата на училищното образование освен основните си задачи - да включи и приобщи всяко дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие, в рамките на настоящата учебна година, добави още една голяма задача – да се опази здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави настоящите и идните месеци трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим и приложим формулата за баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

 Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива, отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със законовите изискванията, взехме решение за присъствено провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици и във всички училища. От това решение произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме изправени в хода на учебната 2020 - 2021 година във връзка с епидемията и особено след рязкото нарастване на броя на заразените през последната седмица в нашата област.

 В това изключително трудно за обществото ни и за цялото човечество изпитание връзката учител-ученик-родител е от първостепенно значение, жизненоважна!

 Педагогическите специалисти ще продължат да правят всичко необходимо, за да поддържат контактите си с Вас чрез електронните дневници, чрез родителските групи, в които сте включени, чрез електронни пощи и директни телефонни разговори и т.н.

 Разчитаме, че ще продължите да следите за здравословното състояние на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни дезинфекционни средства и при най-малко съмнение за влошаване на здравословното им състояние и наличие на типична за вируса симптоматика, незабавно ще потърсите медицинска помощ. Отново апелираме да не допускате децата Ви да посещават обществени места и да осъществяват физически контакт с други хора след приключване на дейностите в образователните институции.

 Екипът на Регионалното управление на образованието – Благоевград, изказва искрените си благодарности за това, че продължавате да ни се доверявате, че ни подкрепяте в тази тежка ситуация. И най-вече Ви благодарим за това, че сме заедно и се надяваме, че именно обединени ще успеем!

 Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето – нашите деца!

 

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

 Нека дадем всичко от себе си и да направим училищата  максимално безрискова среда, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Да работим за формираме на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието.    Да реагираме своевременно и съгласно здравните правила при всеки един случай на установен или със съмнение за COVID-19.          Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи.  Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 Нека с общи усилия да намалим рисковете от предаване на инфекцията, да ограничим разпространението на вируса, като приложим онези модели за намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас, които са най-адекватни и удачни за дадената образователна институция и конкретната ситуация. 

 Отново и безкрайно Ви благодарим за отдадеността и усилията, за креативността, за силата и смелостта.

 В тези кризизисни дни екипът на РУО – Благоевград, ще продължи да работи интензивно, с грижа за всеки учител и директор, с отговорност за всеки ученик и родител. С всички възможни ресурси ще се стремим да Ви подпомагаме, консултираме, насочваме, подкрепяме и мотивираме.

 Убедихме се, че всички заедно успяваме! Нека продължим!

 Надяваме се отговорно и с общи усилия да преодолеем този труден период!

 Бъдете здрави, силни и мотивирани!

 

ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ,

 Началник на Регионалното управление на образованието – Благоевград

 

 

 

Правила за работа в условията на COVID-19 на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

 

139 Години от рождението на патрона на училището Йордан Йовков.

139 години от рождението на  патрона на училището Йордан Йовков отбелязаха учители, ученици, родители от СУ „Йордан Йовков“, заедно новоизбрани кметове и жители на селото.

Водещите на  пищната програма бяха  Мериан Караилиева и Фатме Лоланова от 10 клас които бяха силно аплодирани още в самото начало, където представиха персонажите от Известни творби на патрона на училището Йордан  Йовков като ,, Шибил,, Серафим,, По жицата,, Албена,,

На празника за пръв път гостуваха и новоизбраните кметове на село Рибново – Мустафа Иса, на село Осиково Фикрет Байрамов. Директора Манчо Джуркин поздрави всички ученици, учители, присъстващи по случай Патронния празник на училището а словото му вдигна на крак залата с бурни аплодисменти.Директорът на училището в Рибново заяви, че процедурите по обществените поръчки са към своя финал и новия учебен корпус, физкултурен салон и спортни площадки ще са факт.

Гвоздеят на уникалната програма по случай патронният празник на СУ “ Йордан Йовков“ бяха  ученици от  5,6,7 клас които  изиграха невероятен  танц с традиционните носии от Рибново ,,Руби,, под съпровода на Нермин Чавдарова и Фикрие Лоланова  които със своя глас вдигнаха на крака публиката с песента ,, Моя България,,.

Уникално се представиха на празника и  учениците от 9 „б“ клас.Те  изиграха неповторимата  творба на Йовков  ,, Албена,,. Учениците от 2-ри  клас Жасмин Киселова, Мерве Авдикова, Джемал Ликов и Сами Хатип от 4-ти  клас  пък представиха рецитал. Пика на програмата беше финалната част, когато момичетата с народни носии и ученикът от 8-ми  клас Къдри Уланов, който се оказа голям талант, представиха едно вълнуващо преплитане между народната  и модерната музика .

Всички участници, учители, кметове, накрая излязоха на сцената и с вълнение  пяха ,, Училище любимо наше,,.

Поздравления към всички  учители и  към всички ученици които  подготвиха  уникалната програма и направиха за поредна година патронният празник  на СУ „Йордан Йавков“  истинско  исторически събитие за Рибново .

Това са  учителите  Ибрахим  Къдриев и Фатме Герова.

Те бяха едни от главните лица, които допринесоха и бяха плътно до децата за подготовката на празника и програмата.

Благодарности и към учителят Аки Инуз, който с децата по случай   патронния  празник  подготвиха забележителна изложба за  патрона на  училището Йордан Йовков – дърворезба.

Снимки:

 

 

140 Години от Търновската конституция.

На 16.04.2019 г. в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново по случай 140 годишнината от Търновската конституция беше проведен открит урок на тема "Търновската конституция". Откритият урок бе изнесен от Джемал Авдиков, Главен учител по История и цивилизация, който представи интересни факти и събития свързани с приемането на Търновската конституция, с които успя да грабне интереса на присъстващите ученици и учители.

  

 

!!! ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия за учениците от XII клас в самостоятелна форма на обучение  !!!

На 15.04.2019 г. започва поправителна изпитната сесия за учениците от XII клас в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определена със Заповед № 468 / 08.04.2019 г. на Директора, като изпитите ще се състоят по начина и реда, определен в заповедта на Директора.

!!! ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение !!!

На 21.01.2019 г. започва поправителна изпитната сесия за учениците от V до XII клас в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определена със Заповед № 269 / 14.01.2019 г. на Директора, като изпитите ще се състоят по начина и реда, определен в заповедта на Директора.

 

!!! РЕДОВНА изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение !!!

На 19.11.2018г. започва редовна изпитната сесия за учениците от VI до XII клас в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определена със Заповед № 125/07.11.2018 г. на Директора, като изпитите ще се състоят по начина и реда, определен в заповедта на Директора.

 

 !!! Поправителна изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение клас !!!

На  31.05.2018 г.  започва изпитата сесия за учениците от VI-XI клас в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определена със

Заповед на  Директора на училището. Заповед за определяне на графика провеждане на изпитната сесия ще намерите ТУК.

 

!!! Заявления за ДЗИ 2018 - от 05.03.2018г. до 16.03.2018г. !!!

Подаването на заявления за допускане до Държавни зрелости изпити, както за учениците от 12 клас, така и за учениците, завършили през минали години, започва на 05.03.2018г. и приключва на 16.03.2018г., съгласно графика за провеждане на ДЗИ - майска сесия за учебната 2017/2018 година.

 

!!! За неоформени срочни оценки !!!

Със Заповед № 369/02.02.2018 г.  Директора на училището определи График за провеждане на изпитна сесия за учениците от V-XII клас с неоформени срочни оценки за първия учебен срок.  График за провеждане на изпитите ще намерите ТУК.

 

 !!! Изпитна сесия самостоятелна форма на обучение !!!

На  31.01.2018 г.  започва изпитата сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определена със Заповед на  Директора на училището. График за провеждане на изпитите ще намерите ТУК.

 

 

!!! Допълнителна изпитна сесия !!!

Със Заповед № 270/20.12.2017г. Директора на средно училище "Йордан Йовков" определи график за провеждане на допълнителна изпитна сесия за оформяне на годишни оценки на учениците от XII клас - минали години.

 

!!! ИКТ в училище !!!

Средно училище "Йордан Йовков" с. Рибново е сред класираните участници по Компонент 2 от Национална програма "Информационни и комуникационни технологии ( И К Т ) в системата на предучилищното и училищното образование" и вече има сключен договор за абонамент за внедряване на електронна система за управление на образованието "Феникс", според който договор системата трябва да е напълно внедрена и функционираща в началото на втория учебен срок.

 

!!! График за олимпиади !!!

Със Заповед № 163/15.11.2017г. Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определи графика за провеждане на общински кръг на олимпиадите за учебната 2017/2018 година.

 

СУ "Йордан Йовков" отбеляза своя патронен празник.

На 09.11.2017г. СУ "Йордан Йовков" отбеляза 137 години от рождението на писателя Йордан Йовков. Тържеството се проведе в двора на училището, където бе открито от Директора Манчо Джуркин. В програмата се включиха ученици от всички класове, танцовия състав на формация "Мистик" към народно читалище Асен Златанов с. Огняново както и Театър "Веселушко" гр. София, които пристигнаха в училиището специално за събитието по покана на директора. Непосредствено след представленията се проведоха и спортни състезания за учениците, подготвени от Ибрахим Къдриев - учител по ФВС в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

 

 

___________________________________________________________________________

 

Президент, депутати и кметове гостуваха в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Президентът Росен Пленвелиев и председателят на фондация "Българска памет" д-р Милен Врабевски дадоха пълна подкрепа на проекта за разширяване на СУ "Йордан Йовков".

На 30.05.2017г. училището ни събра на едно място депутати от всички политически партии, представители на партийни централи, кметове на общини и местни управници. И всички обещаха помощ за реализиране на най-голямата мечта на директора на СУ "Йордан Йовков" - Манчо Джуркин - изграждане на допълнителна учебна сграда с класни стаи и спортна инфраструктура.

Директорът представи на гостите вече изработеният проект за новия учебен корпус, който всички гости единодушно подкрепиха и заедно обсъдиха идеята за бъдещото строителство.

След официалната част на мероприятието, където се включиха и ученици от училищата в с. Гърмен, с. Дебрен, с. Горно Дряново и др., Директорът Манчо Джуркин покани на обяд гостите в столовата на училището, където заедно седнаха всички:

Росен Плевнелиев - президент на Република България /2012-2017/,

Милен Врабевски - председател на фондеация "Българска памет"

Димитър Гамишев - народен представител от 44 народно събрание

Богдан Боцев - народен представител от 44 народно събрание,

Петко Николов - Заместник-министъра на образованието и науката,

Ивайло Златанов - Началник на Регионалното управление на образованието,

Минка Капитанова - Кмета на община Гърмен

Феим Иса - кмет на с. Рибново,

Митко Дедьов  - кмет на с. Осиково,

Даниела Пидева - кмет на с. Скребатно,

Сейхан Ахмедов - кмет на с. Хвостяне,

Мустафа Улан - Заместник-кмет на общ. Гърмен,

Исмет Узунов - председател на общински съвет Гърмен,

Росен Соленков - общински съветник Гърмен,

Верхат Ислямов - общински съветник Гърмен,

Али Авдиков - общински съветник Гърмен,

Ибрахим Джуркин - общински съветник Гърмен,

Айдън Мохамед - Районен Мюфтия,

Асим Адемов - Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Долно Дряново,

Ангел Живков - Директор на ПГ по МСС "Пейо К. Яворов" гр. Гоце Делчев,

Стоян Стругов - Директор на СУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Гърмен, 

Азим Мутишев - Директор на ОУ "Св. Паисий Хилендарски" село Гордно Дряново,

Илия Цацев - Директор на ОУ "Христо Ботев" с. Дъбница,

Касиме Арнаутска - Директор на ДГ "Светлина" с. Рибново,

Мустафа Авдиков - Председател на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков"

Къдри Инуз - член на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков"

Къдри Киселов - член на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков"

Румен Хаджиев - член на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков"

Пембе Авдикова - член на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков"

Рафие Бинджева - член на обществения съвет към СУ "Йордан Йовков",

на които Ръководството на СУ "Йордан Йовков" поднася своите благодарности за заявената подкрепа относно изграждането на нов учебен корпус към училището.

 

 

___________________________________________________________________________

!!! ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ !!!

От 27.01.2017 г. към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново вече е изграден и действа "Обществен съвет" състоящ се от следните членове:

1. Мустафа Авдиков - председател

2. Къдри Инуз

3. Къдри Киселов

4. Румен Хаджиев

5. Рафие Бинджева

6. Пембе Хаджиева

7. Амиде Гавазова - определена със заповед на Кмета на община Гърмен.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

___________________________________________________________________________

НЕ на насилието!!!

В СУ "Йордан Йовков" с. Рибново има ученици, активно работещи против насилието в училище.

Изградения екип от ученици се ръководи от Джемал Менков ( ученик в 12 клас ).

Ежеседмично екипът прави презентации, с които запознава учениците от началния и прогимназиалния курс в СОУ "Йордан Йовков" с. Рибново с опасностите и с това как да избягват насилието, как да се предпазват от това да стават жертви на насилие в училището.

ТУК ще намерите една от безбройните презентации, представена от екипа, борещ се срещу насилието в училище.

_______________________________________________________________________________________

 

СУ „Йордан Йовков“ е единственото училище в село Рибново, където се обучават ученици от първи до дванадесети клас, като старото име на училището било ОУ „Анещи Узунов“.
При създаването на училището то е било само начално, като по - късно е преобразувано в основно и накрая в средно /СОУ/, като се променя и името му.
Днес училището в Робново осигурява достъпно образование за всеки ученик и обучение според държавните образователни изисквания.
СОУ „Йордан Йовков“ подготвя и възпитава ученици, способни да се справят с предизвикателствата на днешния и утрешния ден, формира личности с висока интелектуална подготовка и култура, с будно гражданско съзнание и отговорно поведение.
 Учебното заведение предлага обучение в общообразователни паралелки. Учебните занятия се провеждат на две смени. Училището е с общинско финансиране.
В училището се работи за съхраняване, утвърждаване и развитие на националните и общочовешки ценности, за развитие на личния потенциал и качества на подрастващите.
За учениците се грижи екип от квалифицирани педагози, възпитавайки ги с много любов, давайки им знания и отлична подготовка.

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2024 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.