Учители в ЦДО 2022/2023

Списък на учителите, ръководители на групи ЦДО в СУ "Йордан Йовков" през учебната 2022/2023 година.

 

Група ЦДО 1 а/  - Зорат Таламанов

Група ЦДО 1 б/  - Фикрет Къдри

Група ЦДО 2 а/  - Джемал Таламанов

Група ЦДО 2 б/  - Пембе Хаджиева

Група ЦДО 3 а/  - Рамизе Кунева

Група ЦДО 3 б/  - Калинка Шкевова

Група ЦДО 4 а/  - Сийка Беева

Група ЦДО 4 б/  - Къдрие Киселова

Група ЦДО 5 а/  - Касим Люманков

Група ЦДО 6 а/  - Фикрие Гогунч

Група ЦДО 6 б/  - Фикрие Машева

Група ЦДО 7 а/  - Мустафа Улан

Група ЦДО 7 б/  - Хатидже Ликова

Група ЦДО 1-4 клас /Осиково/ - Росица Хаджиева

Група ЦДО 5-7 клас /Осиково/ - Али Авдиков