Класни ръководители 2020/2021

Списък на класните ръководители в СУ "Йордан Йовков" през учебната 2020/2021 година.

 

1 а/  - Кимиле Таламанова

1 б/  - Мустафа Осман

2 а/  - Пембе Авдикова

2 б/  - Недим Таламанов

3 а/  - Катя Газиева

3 б/  - Фатме Хатип

4 а/  - Емир Ходжова

4 б/  - Джемал Киселов

4 в/  - Фикрет Къдри

5 а/  - Емилия Господева

5 б/  - Фикрие Таламанова

6 а/  - Светослав Беков

6 б/  - Асан Ликов

7 а/  - Орлин Кичуков

7 б/  - Марияна Кичукова

8 а/  - Рефат Авдиков

8 б/  - Аки Инуз

9 а/  - Джемал Таламанов

9 б/  - Джемал Авдиков

10 а/- Фатме Люманкова

10 б/- Фатме Таирова

11 а/- Филибе Михрина

11 б/- Ирина Караилиева

12    - Ибрахим Къдриев