Класни ръководители 2022/2023

Списък на класните ръководители в СУ "Йордан Йовков" през учебната 2022/2023 година.

 

4 а/  - Катя Газиева

4 б/  - Фатме Хатип

1 а/  - Катя Газиева

1 б/  - Фатме Хатип

1 в/  - Къдри Машев

2 а/  - Емир Ходжова

2 б/  - Фатме Османова

3 а/  - Кимиле Таламанова

3 б/  - Мустафа Осман

4 а/  - Пембе Авдикова

4 б/  - Недим Таламанов

5 а/  - Аки Инуз

6 а/  - Манчо Машев

6 б/  - Невсе Таламанова

7 а/  - Емилия Господева

7 б/  - Фикрие Таламанова

8 а/  - Светослав Беков

8 б/  - Феим Таламанов

9 а/  - Орлин Кичуков

9 б/  - Марияна Кичукова

10 а/- Рефат Авдиков

10 б/- Филибе Михрина

11 а/- Ирина Караилиева

11 б/- Феим Мусанков

12 а/- Фикрие Атипова

12 б/- Фатме Таирова