Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Прием в VIII клас

Прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година.

За учебната 2023-2024 година, със Заповед № РД-06-483 от 28.04.2023г. на Началника на Регионално управление на образованието - Благоевград, в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново е утвърден държавен план-прием от две паралелки в VIII клас, както следва:

1. Профил "Математически" с профилиращи предмети Математика и информатика, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.

2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.

График на дейности по прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година:

(определен със Заповед № РД09-4061 от 30.08.2022г. на Министъра на образованието и науката и изменен и допълнен със Заповед № РД09-891 от 24.04.2023г. на Министъра на образованието и науката )

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

05-07.07.2023 година включително от 08:00 до 18:00 часа

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2023 година включително

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13- 17.07.2023 година включително

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 19.07.2023 година включително

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

20- 24.07.2023 година включително

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2023 година

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.2023 година включително

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

31.07.2023 година включително

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01- 02.08.2023 година включително

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 04.08.2023 година

11.

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

7-8 август 2023 година

12.

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10 август 2023 година

13.

Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране

11-14 август 2023 година

14.

Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране

до 16 август 2023 година

15.

Подаване на заявление до Директора за попълване на свободните места след четвъртия етап

определя се от директора след 16 август 2023г., но не по-късно от 10.09.2023 година

16.

Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от Началника на РУО-Благоевград

до 14.09.2023 година включително

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.