Прием в самостоятелна форма на обучение

Приемът на ученици в самостоятелна форма на обучение и преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново е определен с Правила за самостоятелна форма на обучение.

 

Документи, които се изискват за записване в самостоятелна форма на обучение:

1. Заявление за записване в СФО (може да изтеглите от тук).

2. Удостоверение за завършен предходен клас, удостоверение или свидетелство за завършен етап на образование.

3. Документ за самоличност.

4. Копие от личен картон ( ако е приложимо ).

5. Свидетелство за идентичност на имената ( ако е приложимо ).

 

Документи, които се изискват за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение на ученици навършили 16 години:

1. Заявление за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.