Олимпиади

Със Заповед № 163/15.11.2017г. Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново определи графика за провеждане на общински кръг на олимпиадите за учебната 2017/2018 година.

Регламенти на националните олимпиади за учебната 2017/2018 година, определени от националната комисия.

Български език и литература.

Английски език.

Немски език.

География и икономика.

Физика.

Астрономия.

Биология и здравно образование.

Химия и опазване на околната среда.

Информатика.

Философия.