Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla

График за дейности по порвеждане на ДЗИ в 12 клас

График за дейности по провеждане на ДЗИ в 12 клас.

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за подадено заявление.

06.02. – 21.02.2023 г.

Допускане  до  ДЗИ/ЗДИППК  и  издаване  на  служебни бележки за допускане до ДЗИ.

до 18.05.2023 г.

Провеждане на ДЗИ по Български език и литература.

19.05.2023г. от 08:30 часа

Провеждане на второ ДЗИ.

23.05.2023г. от 08:30 часа

Провеждане на допълнителен ДЗИ (по желание).

26.05.2023г. - 31.05.2023г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ.

22.05.2023г. – 07.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ.

до 09.06.2023 г.

 

График за дейности по порвеждане на НВО в 10 клас

График за дейности по провеждане на НВО в 10 клас.

Дейност

Срок

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас

01.02. – 17.02.2023 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

до 09.06.2023 г.

Провеждане на НВИ по Български език и литература

13.06.2023г. от 11:00 часа

Провеждане на НВИ по Математика

16.06.2023г. от 11:00 часа

Провеждане на НВО по чужд език (по желание)

14.06.2023г.

*         Писмена част

 

-          Ниво B1 и B1.1

11:00 часа

-          Ниво А2

11:30 часа

-          Ниво А1

12:00 часа

*         Компонент „Говорене“ – по график, определен от Директора на училището в зависимост от нивото

 

Изпит по Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание)

19.06.2023г. от 8:30 часа и от 14:30 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО

16.06. – 27.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2023 г.

 

График за дейности по порвеждане на НВО в 4 клас

График за дейности по провеждане на НВО в 4 клас.

Дейност

Срок

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

до 10.05.2023 г.

Провеждане на НВО по Български език и литература

29.05.2023г. от 10:00 часа

Провеждане на НВО по Математика

30.05.2023г. от 10:00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО

01.06. – 08.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 09.06.2023 г.

 

График за дейности по порвеждане на НВО в 7 клас

График за дейности по провеждане на НВО в 7 клас.

Дейност

Срок

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII

01.02. – 17.02.2023 г.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

до 09.06.2023 г.

Провеждане на НВИ по Български език и литература

13.06.2023г. от 09:00 часа

Провеждане на НВИ по Математика

16.06.2023г. от 09:00 часа

Провеждане на НВО по чужд език (по желание)

14.06.2023г. от 09:00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО

16.06. – 27.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО

до 28.06.2023 г.

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.