Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

График за дейности по порвеждане на ДЗИ в 12 клас

График за дейности по провеждане на ДЗИ в 12 клас.

Дейност

Срок

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за подадено заявление.

06.02. – 21.02.2023 г.

Допускане  до  ДЗИ/ЗДИППК  и  издаване  на  служебни бележки за допускане до ДЗИ.

до 18.05.2023 г.

Провеждане на ДЗИ по Български език и литература.

19.05.2023г. от 08:30 часа

Провеждане на второ ДЗИ.

23.05.2023г. от 08:30 часа

Провеждане на допълнителен ДЗИ (по желание).

26.05.2023г. - 31.05.2023г.

Оценяване на изпитните работи от ДЗИ.

22.05.2023г. – 07.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от ДЗИ.

до 09.06.2023 г.

 

Greated by Feim Osmanov

© © 2024 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.