Oбучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)

Средно училище „Йордан Йовков“, с. Рибново има готовност за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) чрез използване на електронната платформа на Microsoft Teams. Всички ученици и учители имат предоставени акаунти за платформата и при обявяване на извънредна обстановка или след заповед на Директора или по висши институции могат незабавно да преминат на ОРЕС.

Вход в платформата на Microsoft Teams може да се осъществи на адрес https://edu.mon.bg/ .