Бюджет 2022

Разпределение на бюджета за календарната 2022 година в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2022 година може да се види тук.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2022 година може да се види тук.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2022 година може да се види тук.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2022 година може да се види тук.