Бюджет 2021

Разпределение на бюджета за 2021 година на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

 Отчет за изпълнение на бюджета за календарната 2021г. може да видите тук.

 Отчет за изпълнение на бюджета за календарната 2021г. за средства от европейския съюз може да видите тук.