Бюджет 2019

Разпределение на бюджета за 2019 година на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 година. Може да се види тук!.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 година. Може да се види тук!.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 година. Може да се види тук!.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 година. Може да се види тук!.