Бюджет 2016

Бюджет на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за календарната 2016 година.