Седмично разписание I срок 2021-2022

Седмично разписание на учебните занятия на учениците за първи учебен срок на учебната 2021/2022година.

I и II клас:

III и IV клас:

 

V - VIII клас:

 

IV - XII клас: