Прием след завършен 7 клас.

Прием след завършен 7 клас.

Със Заповед № РД-06-276 от 28.04.2021г. на Началника на РУО - Благоевград В СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за учебната 2021/2022 година са утвърдени две паралелки в VIII клас, както следва:

1. Профил "Математически" с профилиращи предмети Математика и информатика, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език.

Балът за класиране по профил "Математически" се определя от следните елементи:

- Удвояване на броя точки от НВО по Български език и литература.

- Удвояване на броя точки от НВО по Математика.

- Оценките по математика и физика и астрономия в VII клас, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Максимален бал - 500 точки.

2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език.

Балът за класиране по профил "Математически" се определя от следните елементи:

- Удвояване на броя точки от НВО по Български език и литература.

- Удвояване на броя точки от НВО по Математика.

- Оценките по математика и чужд език в VII клас, от свидетелството за завършено основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците.

Максимален бал - 500 точки.