Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Прием след завършен 7 клас.

Прием след завършено основно образование - 7 клас.

През учебната 2022-2023 година, съгласно заповед № РД-06-384 от 28.04.2022г. на Началника на РУО Благоевград в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново е утвърден държавен план-прием от две паралелки в VIII клас, както следва:

1. Профил "Математически" с профилиращи предмети Математика и информатика, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.

2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" с профилиращи предмети Информатика и Информационни технологии, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език - Английски език - 26 ученика.

График на дейности по прием в VIII клас

(определен със Заповед № РД09-1808 от 31.08.2021г. на Министъра на образованието и науката)

Вид дейност

Срок

1.

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10 от 01.09.2016г.

05-07.07.2022 година включително от 08:00 до 18:00 часа

2.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране

до 12.07.2022 година включително

3.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

13- 15.07.2022 година включително

4.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране

до 20.07.2022 година включително

5.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

21- 22.07.2022 година включително

6.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране

25.07.2022 година

7.

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране

26-27.07.2022 година включително

8.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране

29.07.2022 година включително

9.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

01- 02.08.2022 година включително

10.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране

до 03.08.2022 година

11.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

определя се от директора до 10.09.2022 година вкл.

12.

Утвърждаване на осъществения държавен план- прием

до 14.09.2022 година включително

Greated by Feim Osmanov

© © 2022 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.