ИЗПИТНА сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение

!!! ИЗПИТНА сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение  !!!

 

На 19.04.2021г. започва изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Графикът за определяне на датите и редът на провеждане на изпити е определен със заповеди на Директора на училището, както следва:

Заповед № 305 / 12.04.2021г. на Директора на училището (отворете графика ТУК).

Заповед № 304 / 12.04.2021г. на Директора на училището (отворете графика ТУК).