Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Материална база

Средно училище "Йордан Йовков" с. Рибново разполага с две училищни сгради - основна, която се намира в село Рибново и филиал към училището, който се намира в село Осиково. Основната сграда на училището има 16 класни стаи и 2 компютърни кабинета и физкултурен салон, които се реновират непрекъснато.

Филиала на училището в село Осиково разполага с 4 класни стаи, помещения за занимания по интереси, административно помещение и училищен двор. Сградата е предоставена за ползване на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново през 2015 година, като няколко години по-късно с финансиране от Министерството на образованието и науката е изцяло реновирана - вътрешно и външно. Сградата на филиала се използва за осъществяване на дейности на учениците в ЦОУД от село Осиково.

Greated by Feim Osmanov

© © 2023 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.