Класни ръководители 2021/2022

Списък на класните ръководители в СУ "Йордан Йовков" през учебната 2021/2022 година.

 

1 а/  - Емир Ходжова

1 б/  - Джемал Киселов

2 а/  - Кимиле Таламанова

2 б/  - Мустафа Осман

3 а/  - Пембе Авдикова

3 б/  - Недим Таламанов

4 а/  - Катя Газиева

4 б/  - Фатме Хатип

5 а/  - Манчо Машев

5 б/  - Невсе Таламанова

6 а/  - Емилия Господева

6 б/  - Фикрие Таламанова

7 а/  - Светослав Беков

7 б/  - Феим Таламанов

8 а/  - Орлин Кичуков

8 б/  - Марияна Кичукова

9 а/  - Рефат Авдиков

9 б/  - Аки Инуз

10 а/- Янка Топалова

10 б/- Джемал Авдиков

11 а/- Десислава Ушева

11 б/- Фатме Таирова

12 а/- Филибе Михрина

12 б/- Ирина Караилиева