Самостоятелна форма на обучение сесия февруари 2021

!!! ИЗПИТНА сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение  !!!

На 04.02.2021г. започва изпитната сесия за учениците в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

Графикът за определяне на датите и редът на провеждане на изпити е определен със Заповед № 196 / 29.01.2021г. на Директора на училището (отворете графика ТУК).