Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Прием в девети клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В IX КЛАС за учебната 2016/2017 г.

Приключи първи етап от приема на ученици след завършен VIII клас.

До този момент в училището се оформя една паралелка в IX клас, състояща се от 28 ученика.

Общ списък на учениците, приети след първо класиране в IX клас:

Име Презиме Фамилия Бал
1 Фатме Али Авушина 17,94
2 Селве Феим Иса 17,94
3 Фатме Ибрахимова Авдикова 17,94
4 Фатме Велиславова Мельова 17,88
5 Емили  Росенова Джалева 17,81
6 Рафат Феимов Мусанков 17,75
7 Кимиле Джемал  Мохамед 17,50
8 Фатме Бахри Михрина 16,81
9 Невсе Али Бошнак 14,06
10 Фатме Мустафова Сиракова 13,88
11 Мустафа Мустафов Сердарев 13,69
12 Атидже Къдриева Мекерозова 13,63
13 Джемал Джемал  Иса 13,44
14 Джемал Мустафов Хаджиев 12,81
15 Батие Измирова Купенова 12,69
16 Ахмед  Ахмедов Уланов 12,19
17 Невсе Феимова Кескинева 12,00
18 Мериам  Мехмедова Хаджийска 11,31
19 Иса Мусов Ликов 11,19
20 Али  Алиев Хаджиев 11,06
21 Кимиле Мехмед Гурдал 10,88
22 Ахмед  Мехмед Иса 10,88
23 Кимиле Неджаати Атипова 10,81
24 Ахмед  Мехмед Улан 10,69
25 Аки  Акиев Михрин 10,13
26 Ахмед  Мустафов Кьоров 9,38
27 Сабри Мустафа Бошнак 9,38
28 Къдрие Кануш Близнак 9,13


Наредба №11 от 28.03.2005 г.
 за приемане на ученици в държавни и общински училища тук 

Последвай във Facebook

Местоположение