Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Обществен съвет

На 27.01.2017 г. в СУ "Йордан Йовков" бе проведено събрание за избор на "Обществен съвет" към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново. 

На събранието присъстваха двадесет и двама ( от поканените тридесет и двама ) родители, излъчени на родителски срещи. Събранието протече спокойно, при благоприятни условия.

Въпреки правото на Директора еднолично да реши от колко члена да бъде обществения съвет, Директора все пак разговаря с присъстващите и по тяхно предложение реши "Обществения съвет" към СУ "Йордан Йовков" да се състои от 7 члена, като един от членовете предварително бе определен със Заповед на Първостепенния разпоредител на бюджета - община Гърмен.  От присъстващите бяха избрани шест представителя за членове на обществения съвет, с което се оформи следният екип:

1. Мустафа Авдиков.

2. Къдри Инуз.

3. Къдри Киселов.

4. Румен Хаджиев.

5. Рафие Бинджева.

6. Пембе Хаджиева.

7. Амиде Гавазова - определена със заповед на Кмета на община Гърмен.

На първото си събрание проведено малко по-късно "Обществения съвет" към СУ "Йордан Йовков" с. Рибново избра Председател на съвета в лицето на Мустафа Авдиков.

На събранието за избор на обществен съвет бяха избрани и следните резервни членове: 

1. Къдрие Сиракова

2. Реджеп Уланов

3. Невсе Бинджева

4. Къдрие Авдик

5. Селве Киселова

6. Фатме Чекалова

7. Емилия Топалова - определена със заповед на Кмета на община Гърмен.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Greated by Feim Osmanov

© © 2022 SU Ribnovo . Всички права запазени.
Джумла! е безплатен софтуер под ГНУ/ГПЛ лиценз.