Електронен дневник

Достъп до електронния дневник на Средно училище "Йордан Йовков" с. Рибново може да осъществите на адрес:

www.shkolo.bg