Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

ДЗИ 2018 - майска сесия

Държавни зрелостни изпити 2018 - майска сесия 

График за по организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити майска сесия на учебната 2017/2018 година.

#

Вид дейност

Дата/период

1.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити и регистриране на заявленията в софтуерния продукт

05.03.2018г. – 16.03.2018г.

2.

Обобщаване на информацията от заявленията и изпращане на справка от училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на ДЗИ

до 19.03.2018г.

3.

Допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2018г.

4.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2018г.

5.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

до 18.05.2018г.

6.

Провеждане на ДЗИ по БЕЛ

21.05.2018г.

7.

Провеждане на II ДЗИ по предмет по желание

23.05.2018г.

8.

Оценяване на изпитните работи

25.05.2018г.– 08.06.2018г.

9.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити

до 13.06.2018г.

10.

Връчване на дипломите за завършено средно образование

22.06.2018г.