Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Дистанционно обучение.

Във връзка със създалата се епидемична обстановка и обявеното извънредно положение, в СУ „Йордан Йовков“, е създадена следната организация:

Учителите осъществяват онлайн дейности по предметите, които преподават, по график, който съответства на утвърденото седмично разписание и съгласно правила, определени със Заповед на Директора на СУ „Йордан Йовков“. Продължителността на учебните часове е 30 минути за учениците от прогимназиален и гимназиален етап и 20 минути за учениците от начален етап.  

График:

 

НАЧАЛЕН ЕТАП 1-4 КЛАС :

1 час – 9:00 – 9:20

2 час – 9:30 – 9:50

3 час – 10:00 – 10:20

4 час – 10:50 – 11:10

5 час – 11:20 – 11:50

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5-7 И 8 КЛАС ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП :

0 час – 12:50 – 13:20

1 час – 13:30 – 14:00

2 час – 14:10 – 14:40

3 час – 14:50 – 15:20

4 час – 15:30 – 16:00

5 час – 16:10 – 16:40

6 час – 16:50 – 17:20

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 9-12 КЛАС:

1 час – 9:00 – 9:30

2 час – 9:40 – 10:10

3 час – 10:20 – 10:50

4 час – 11:00 – 11:30

5 час – 11:40 – 12:10

6 час – 12:20 – 12:50

7 час – 13:00 – 13:30

Заповед № 354 / 30.03.2020г. на Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за определяне на график и правила за провеждане на дистанционно обучение.