Бюджет 2020

Разпределение на бюджета за 2020 година на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2020 година. Може да се види тук!.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 година. Може да се види тук!.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2020 година. Може да се види тук!.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 година. Може да се види тук!.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 година за средства от европейския съюз. Може да се види тук!.

Заповед за изменение на бюджетните кредити към 31.12.2020 година!.