Хороший сайт о Joomla 3: http://joomla3x.ru/.Много расширений и шаблонов Joomla

Прием в самостоятелна форма на обучение

Приемът на ученици в самостоятелна форма на обучение и преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново е определен с Правила за самостоятелна форма на обучение.

 

Документи, които се изискват за записване в самостоятелна форма на обучение:

1. Заявление за записване в СФО (може да изтеглите от тук).

2. Удостоверение за завършен предходен клас, удостоверение или свидетелство за завършен етап на образование.

3. Документ за самоличност.

4. Копие от личен картон ( ако е приложимо ).

5. Свидетелство за идентичност на имената ( ако е приложимо ).

 

Документи, които се изискват за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение на ученици навършили 16 години:

1. Заявление за преминаване от дневна в самостоятелна форма на обучение.

 

Дистанционно обучение.

Във връзка със създалата се епидемична обстановка и обявеното извънредно положение, в СУ „Йордан Йовков“, е създадена следната организация:

Учителите осъществяват онлайн дейности по предметите, които преподават, по график, който съответства на утвърденото седмично разписание и съгласно правила, определени със Заповед на Директора на СУ „Йордан Йовков“. Продължителността на учебните часове е 30 минути за учениците от прогимназиален и гимназиален етап и 20 минути за учениците от начален етап.  

График:

 

НАЧАЛЕН ЕТАП 1-4 КЛАС :

1 час – 9:00 – 9:20

2 час – 9:30 – 9:50

3 час – 10:00 – 10:20

4 час – 10:50 – 11:10

5 час – 11:20 – 11:50

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 5-7 И 8 КЛАС ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП :

0 час – 12:50 – 13:20

1 час – 13:30 – 14:00

2 час – 14:10 – 14:40

3 час – 14:50 – 15:20

4 час – 15:30 – 16:00

5 час – 16:10 – 16:40

6 час – 16:50 – 17:20

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 9-12 КЛАС:

1 час – 9:00 – 9:30

2 час – 9:40 – 10:10

3 час – 10:20 – 10:50

4 час – 11:00 – 11:30

5 час – 11:40 – 12:10

6 час – 12:20 – 12:50

7 час – 13:00 – 13:30

Заповед № 354 / 30.03.2020г. на Директора на СУ "Йордан Йовков" с. Рибново за определяне на график и правила за провеждане на дистанционно обучение.