Седмично разписание II срок 2020-2021

Седмично разписание на учебните занятия на учениците за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година.

I и II клас:

III и IV клас:

V - VIII клас:

IV - XII клас:

 

Седмично разписание на учебните занятия на учениците за първи учебен срок на учебната 2020/2021 година.

I и II клас:

 

III и IV клас:

 

V - VIII клас:

 

IV - XII клас: