Ръководство

 

 Mанчо Манчев ДжуркинДиректор на СУ „Йордан Йовков”

От 2011г. до днешна дата – Директор на СУ „Йордан Йовков” с. Рибново.

От 2003г. до 2011г. – Помощник-Директор на СОУ „Йордан Йовков” с. Рибново.

От 1995г. – учител по Математика.

-          Образование – Висше , магистър.

-          Професионално направление / учител по … / Математика.

Портфолио

 

 Феим Феим Османов - Заместник-директор АСД  на СУ „Йордан Йовков” от 2012г. до днешна дата.

-          Образование: 

-  Висше, бакалавър, завършено през 2011г. в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград. 

            -    Професионално направление – Физика.

            -    Професионална квалификация – „Учител по Физика и астрономия”.

-   Висше, Магистър, завършено през 2020г. в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград.

            -    Професионално направление – Теория и управление на образованието.

            -    Професионална квалификация – „Образователен мениджмънт”.

Портфолио

 Силвия Велинова ЗелеваЗаместник - директор УД  на СУ „Йордан Йовков” от 2015г. до днешна дата.

-          Образование – Висше

-          Професионална квалификация – „Учител по Информатика и информационни технологии”.

Портфолио

   Инж. Феим Феимов Мусанков  - Ръководител направление информационни и комуникационни технологии на СУ "Йордан Йовков" от 01.09.2019 г.

-          Образование: 

-  Висше, бакалавър, завършено през 2017г. в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград. 

            -    Професионално направление – Компютърни системи и технологии

            -    Професионална квалификация – „Учител по Информатика и ИТ”, "Учител по Математика".

 

 Къдри Бакиев ИнузовГлавен счетоводител в СУ „Йордан Йовков” от 2009 г. до днешна дата

-          Образование – Висше, бакалавър, завършено през 2009 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград.

-          Професионално направление  - счетоводство и контрол.

-          Квалификация – финансист.