Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Педагогически персонал

Списък на учители и възпитатели в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

 

   

1

Манчо Манчев Джуркин

Длъжност - Директор

Образование: Висше - математика, ОКС Магистър,

завършил 1986 г. в ПУ Пловдив

Портфолио

   

2

Феим Феим Османов

Длъжност -  Заместник-Директор АСД

Образование: Висше, физика

Завършил 2011 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

   

3

Силвия Велинова Зелева

Длъжност -  Заместник-Директор УД

Образование: Висше, Информатика и ИТ.

Завършила 2012 в ЮЗУ Благоевград.

Портфолио

   

4

Аки Джемал Инуз

 

Длъжност - Старши учител по технологии, технологии и предприемачество, домашен бит и техника, домашна техника и икономика.

Образование: Висше - Техника и технологии

Завършил 1999 в ЮЗУ Благоевград.

   

5

Асан  Мустафов  Ликов

Длъжност - Старши учител по информационни технологии.

Образование: висше - Информационни технологии,

Завършил 2006 г. в СУ София

 

   

 

6

Атидже Ахмед Гогунч

Длъжност - учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - История и цивилизация,

Завършил 2012 г. в ЮЗУ Благоевград

 

   
7

Бикир Бикиров Дряновски

Длъжност - учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград
   

8

Джемал  Джемалов  Киселов

 

Длъжност - Старши учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 1992 г. в ЮЗУ Благоевград

 

   

9

Джемал  Рефатов  Авдиков

Длъжност - Главен учител - История и цивилизация.

Образование: висше - История,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград

 

   

10

Емилия Събева Господева

Длъжност - Старши учител по математика

Образование: висше - Математика и физика,

Завършил 1999 г. в ПУ Пловдив

 

   

11

Емир  Хайред   Ходжова

Длъжност - Старши учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 1996 г. в ЮЗУ Благоевград
   

12

Зорат  Ахмедов  Таламанов

Длъжност - Старши учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 1985 г. в ЮЗУ Благоевград

 

   

13

Ибрахим Мустафов Къдриев

Длъжност - Учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2008 г. в ЮЗУ Благоевград
   

14

Ибрахим  Сюлеманов  Джуркин

Длъжност - Старши учител по математика

Образование: висше - Математика и информатика,

Завършил 1991 г. в ПУ Пловдив
   

15

Ибрахим  Шерифов Джуркин

Длъжност - Старши учител по химия и опазване на околната среда

Образование: висше - химия и физика,

Завършил 1983 г. в ПУ Пловдив
   

16

Ирина Милкова Карайлиева

Длъжност - Старши учител по математика и английски език.

Образование: висше - математика и английска филология,

Завършил 2000 г. в ЮЗУ Благоевград

 

   

17

Калинка Йорданова Шкевова

Длъжност - Учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград
   

18

Касим Мустафов Люманков

Длъжност - учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - География и история,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград
   

19

Катя Бисерова Газиева

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1994 г. в ЮЗУ Благоевград

 

   

20

Кимиле Муст. Таламанова

Длъжност - учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2013 г. в ЮЗУ Благоевград

 

   

21

Къдри  Сюлейманов  Машев

Длъжност - Старши учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2003 г. в ПУ Пловдив
   

22

Къдрие Мустафова Киселова

Длъжност - учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2007 г. в ЮЗУ Благоевград
   

23

Къдрие Мустафова Авдикова

Длъжност - учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

   

24

Манчо Орлинов Машев

Длъжност - учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград
   

25

Марин Костадинов Зелев

Длъжност - Старши учител в Български език и литература.

Образование: висше - Български език и литература,

Завършил 1994 г. в ПУИ Смолян
   

26

Марияна  Георгиева  Кичукова

Длъжност - Старши учител по немски език.

Образование: полувисше - немски език,

Завършил 1992 г. в ПУИ Смолян
   

27

Мустафа  Ахмедов  Еминков

Длъжност - Старши учител по география и икономика.

Образование: висше - География,

Завършил 1999 г. в ЮЗУ Благоевград
   

28

Мустафа Акиф Михрин

Длъжност - Старши учител по География и икономика - прогимназиален етап.

Образование: висше - География,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград
   
29

Мустафа Мустафа Улан

Длъжност - Старши учител ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1998 г. в ЮЗУ Благоевград
   

30

Мустафа Мустафа Осман

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1998 г. в ЮЗУ Благоевград
   
31

Невсе Мустафова Авдикова

Длъжност - Ресурсен учител.

Образование: висше - психология,

Завършил 2018 г. в ЮЗУ Благоевград
   

32

Невсе Феимова Таламанова

Длъжност - Учител по български език и литература.

Образование: висше - Българска филология,

Завършил 2011 г. в ЮЗУ Благоевград
   

33

Недим Алиев Таламанов

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1991 г. в ЮЗУ Благоевград
   

34

Орлин  Орлинов  Кичуков

Длъжност - Старши учител по история и цивилизация.

Образование: полувисше - история и цивилизация,

Завършил 1991 г. в ПУИ Смолян
   

35

Пембе  Ахмедова  Авдикова

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград
   

36

Пламен  Бориславов  Бакиев

Длъжност - Старши учител по български език и литература.

Образование: висше - Български език и литература,

Завършил 1994 г. в ЮЗУ Благоевград
   

37

Рамизе Мустафова Кунева

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1997 г. в ЮЗУ Благоевград
   

38

Рефат Рефатов Авдиков

Длъжност - Учител по информатика и ИТ.

Образование: висше - Химия и ООС, Информатика и ИТ,

Завършил 2010 г. в ХТУ София
 

образование

39

Росен Стаменов Соленков

Длъжност - Старши учител ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - Физика и математика,

Завършил 1993 г. в СУ София
   

40

Росица  Алекова Хаджиева

 

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград
 

образование

40

Светослав Иванов Беков

Длъжност - Старши учител по Биология и здравно образование.

Образование: висше - Биология и химия,

Завършил 1994 г. в СУ София
   

41

Сийка  Албенова Беева

Длъжност - Старши учител ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1996 г. в ЮЗУ Благоевград
   
 

Стоянка Георгиева Мавродиева-сиракова

Длъжност - Учител ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2013 г. в ЮЗУ Благоевград
   

42

Теменужка Венелинова Бакиева

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1997 г. в ЮЗУ Благоевград
   

43

Тодор  Асенов  Мавродиев

Длъжност - Старши учител по изобразително изкуство.

Образование: висше - изобразително изкуство, английски език,

Завършил 1999/2013 г. в СУ София
   

44

Фатме Джеферова Джалева

Длъжност - Учител по английски език в етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика с чужд език,

Завършил 2015 г. в ЮЗУ Благоевград
   

45

Фатме Незирова Люманкова

Длъжност - Учител ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - География и история,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград
   

46

Фатме Къдри Осамнова

Длъжност - учител - начален етап.

Образование: висше - предучилищна и начална училищна педагогика,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград
   

47

Фатме Орфанова Герова

Длъжност - Педагогически съветник.

Образование: висше - Психология,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград
   

48

Фатме Фикриева Таирова

Длъжност - Учител по физическо възпитание и спорт.

Образование: висше - физическо възпитание и спорт,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград
   

49

Фатме Ферадова  Хатип

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1998 г. в ЮЗУ Благоевград
   

50

Фейзи Ахмедов Уланов

Длъжност - Старши учител по български език и литература.

Образование: висше - българска филология,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград
   

51

Феим  Алиев  Таламанов

Длъжност - Старши учител по физика и астрономия.

Образование: висше - Математика и физика,

Завършил 1995 г. в ПУ Пловдив
   

52

Феим  Феимов  Атипов

Длъжност - Старши учител по биология и здравно образование.

Образование: висше - Биология,

Завършил 2004 г. в ЛТУ София
   
 

Феим Феимов Мусанков

Длъжност - Учител по информатика и ИТ.

Образование: висше - КСТ, Учител по информатика и ИТ, Учител по математика

Завършил 2018 г. в ЮЗУ Благоевград
   

53

Фелибе Ибр. Михрина

Длъжност - Учител по информатика и ИТ.

Образование: висше - математика и инфроматика,

Завършил 2012 г. в ЮЗУ Благоевград
   

54

Фикрет Фикрет Къдри

Длъжност - Учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград
   

56

Фикрие Феимова Атипова

Длъжност - Учител по философия.

Образование: висше - философия,

Завършил 2007 г. в ЮЗУ Благоевград
   

57

Фикрие Ф. Таламанова

Длъжност - Учител по математика.

Образование: висше - математика и физика,

Завършил 2010 г. в ЮЗУ Благоевград
   

58

Хатидже Хаиред. Ликова

Длъжност - Учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - математика и физика,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград
   

59

Хюсеин Мехмед Сердар

Длъжност - Учител по английски език.

Образование: висше - английска филология,

Завършил 2014 г. в ЮЗУ Благоевград
   

60

Янка Любенова Топалова

Длъжност - Старши учител по музика.

Образование: висше - музика,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград