Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Педагогически персонал

Списък на учители и възпитатели в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

 

     

1

 

Манчо Манчев Джуркин

Длъжност - Директор

Образование: Висше - математика, ОКС Магистър,

завършил 1986 г. в ПУ Пловдив

Портфолио

     

2

 

Феим Феим Османов

Длъжност -  Заместник-Директор АСД

Образование: Висше,

ОКС Бакалавър - физика

Професионално направление: учител по физика

ОКС Магистър - Образователен мениджмънт, 

Професионално направление: Теория и управление на образованието.

Завършил 2011 г. в ЮЗУ Благоевград

Портфолио

     

3

 

Силвия Велинова Зелева

Длъжност -  Заместник-Директор УД

Образование: Висше, Информатика и ИТ.

Завършила 2012 в ЮЗУ Благоевград.

Портфолио

     

4

 

Аки Джемал Инуз

 

Длъжност - Старши учител по технологии, технологии и предприемачество, домашен бит и техника, домашна техника и икономика.

Образование: Висше - Техника и технологии

Завършил 1999 в ЮЗУ Благоевград.

     

5

 

Асан  Мустафов  Ликов

Длъжност - Старши учител по информационни технологии.

Образование: висше - Информационни технологии,

Завършил 2006 г. в СУ София

 

     

 

6
 

Атидже Ахмед Гогунч

Длъжност - учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - История и цивилизация,

Завършил 2012 г. в ЮЗУ Благоевград

 

     
7  

Бикир Бикиров Дряновски

Длъжност - учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград
     

8

 

Джемал  Джемалов  Киселов

 

Длъжност - Старши учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 1992 г. в ЮЗУ Благоевград

 

     

9

 

Джемал  Рефатов  Авдиков

Длъжност - Главен учител - История и цивилизация.

Образование: висше - История,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград

 

     

10

 

Емилия Събева Господева

Длъжност - Старши учител по математика

Образование: висше - Математика и физика,

Завършил 1999 г. в ПУ Пловдив

 

     

11

 

Емир  Хайред   Ходжова

Длъжност - Старши учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 1996 г. в ЮЗУ Благоевград
     

12

 

Зорат  Ахмедов  Таламанов

Длъжност - Старши учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 1985 г. в ЮЗУ Благоевград

 

     

13

 

Ибрахим Мустафов Къдриев

Длъжност - Учител по физическо възпитание и спорт

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2008 г. в ЮЗУ Благоевград
     

14

 

Ибрахим  Сюлеманов  Джуркин

Длъжност - Старши учител по математика

Образование: висше - Математика и информатика,

Завършил 1991 г. в ПУ Пловдив
     

15

 

Ибрахим  Шерифов Джуркин

Длъжност - Старши учител по химия и опазване на околната среда

Образование: висше - химия и физика,

Завършил 1983 г. в ПУ Пловдив
     

16

 

Ирина Милкова Карайлиева

Длъжност - Старши учител по математика и английски език.

Образование: висше - математика и английска филология,

Завършил 2000 г. в ЮЗУ Благоевград

 

     

17

 

Калинка Йорданова Шкевова

Длъжност - Учител - начален етап

Образование: висше - Начална училищна педагогика,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград
     

18

 

Касим Мустафов Люманков

Длъжност - учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - География и история,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград
     

19

 

Катя Бисерова Газиева

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1994 г. в ЮЗУ Благоевград

 

     

20

 

Кимиле Муст. Таламанова

Длъжност - учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2013 г. в ЮЗУ Благоевград

 

     

21

 

Къдри  Сюлейманов  Машев

Длъжност - Старши учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2003 г. в ПУ Пловдив
     

22

 

Къдрие Мустафова Киселова

Длъжност - учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2007 г. в ЮЗУ Благоевград
     

23

 

Къдрие Мустафова Авдикова

Длъжност - учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград

 

     

24

 

Манчо Орлинов Машев

Длъжност - учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - Физическо възпитание и спорт,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград
     

25

 

Марин Костадинов Зелев

Длъжност - Старши учител в Български език и литература.

Образование: висше - Български език и литература,

Завършил 1994 г. в ПУИ Смолян
     

26

 

Марияна  Георгиева  Кичукова

Длъжност - Старши учител по немски език.

Образование: полувисше - немски език,

Завършил 1992 г. в ПУИ Смолян
     

27

 

Мустафа  Ахмедов  Еминков

Длъжност - Старши учител по география и икономика.

Образование: висше - География,

Завършил 1999 г. в ЮЗУ Благоевград
     

28

 

Мустафа Акиф Михрин

Длъжност - Старши учител по География и икономика - прогимназиален етап.

Образование: висше - География,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград
     
29  

Мустафа Мустафа Улан

Длъжност - Старши учител ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1998 г. в ЮЗУ Благоевград
     

30

 

Мустафа Мустафа Осман

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1998 г. в ЮЗУ Благоевград
     
31  

Невсе Мустафова Авдикова

Длъжност - Ресурсен учител.

Образование: висше - психология,

Завършил 2018 г. в ЮЗУ Благоевград
     

32

 

Невсе Феимова Таламанова

Длъжност - Учител по български език и литература.

Образование: висше - Българска филология,

Завършил 2011 г. в ЮЗУ Благоевград
     

33

 

Недим Алиев Таламанов

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1991 г. в ЮЗУ Благоевград
     

34

 

Орлин  Орлинов  Кичуков

Длъжност - Старши учител по история и цивилизация.

Образование: полувисше - история и цивилизация,

Завършил 1991 г. в ПУИ Смолян
     

35

 

Пембе  Ахмедова  Авдикова

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград
     

36

 

Пламен  Бориславов  Бакиев

Длъжност - Старши учител по български език и литература.

Образование: висше - Български език и литература,

Завършил 1994 г. в ЮЗУ Благоевград
     

37

 

Рамизе Мустафова Кунева

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1997 г. в ЮЗУ Благоевград
     

38

 

Рефат Рефатов Авдиков

Длъжност - Учител по информатика и ИТ.

Образование: висше - Химия и ООС, Информатика и ИТ,

Завършил 2010 г. в ХТУ София
   

образование

39

 

Росен Стаменов Соленков

Длъжност - Старши учител ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - Физика и математика,

Завършил 1993 г. в СУ София
     

40

 

Росица  Алекова Хаджиева

 

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1995 г. в ЮЗУ Благоевград
   

образование

40

 

Светослав Иванов Беков

Длъжност - Старши учител по Биология и здравно образование.

Образование: висше - Биология и химия,

Завършил 1994 г. в СУ София
     

41

 

Сийка  Албенова Беева

Длъжност - Старши учител ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1996 г. в ЮЗУ Благоевград
     

42

 

Теменужка Венелинова Бакиева

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1997 г. в ЮЗУ Благоевград
     

43

 

Тодор  Асенов  Мавродиев

Длъжност - Старши учител по изобразително изкуство.

Образование: висше - изобразително изкуство, английски език,

Завършил 1999/2013 г. в СУ София
     

44

 

Фатме Джеферова Джалева

Длъжност - Учител по английски език в етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика с чужд език,

Завършил 2015 г. в ЮЗУ Благоевград
     

45

 

Фатме Незирова Люманкова

Длъжност - Учител ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - География и история,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград
     

46

 

Фатме Къдри Осамнова

Длъжност - учител - начален етап.

Образование: висше - предучилищна и начална училищна педагогика,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград
     

47

 

Фатме Орфанова Герова

Длъжност - Педагогически съветник.

Образование: висше - Психология,

Завършил 2016 г. в ЮЗУ Благоевград
     

48

 

Фатме Фикриева Таирова

Длъжност - Учител по физическо възпитание и спорт.

Образование: висше - физическо възпитание и спорт,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград
     

49

 

Фатме Ферадова  Хатип

Длъжност - Старши учител - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 1998 г. в ЮЗУ Благоевград
     

50

 

Фейзи Ахмедов Уланов

Длъжност - Старши учител по български език и литература.

Образование: висше - българска филология,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград
     

51

 

Феим  Алиев  Таламанов

Длъжност - Старши учител по физика и астрономия.

Образование: висше - Математика и физика,

Завършил 1995 г. в ПУ Пловдив
     

52

 

Феим  Феимов  Атипов

Длъжност - Старши учител по биология и здравно образование.

Образование: висше - Биология,

Завършил 2004 г. в ЛТУ София
     
   

Инж. Феим Феимов Мусанков

Длъжност - Ръководител направление ИКТ.

Образование:

Висше бакалавър: Компютърни системи и технологии

Професионално направление: 

Учител по информатика и ИТ, Учител по математика

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград
     

53

 

Фелибе Ибр. Михрина

Длъжност - Учител по информатика и ИТ.

Образование: висше - математика и инфроматика,

Завършил 2012 г. в ЮЗУ Благоевград
     

54

 

Фикрет Фикрет Къдри

Длъжност - Учител в ЦДО - начален етап.

Образование: висше - начална училищна педагогика,

Завършил 2017 г. в ЮЗУ Благоевград
     

56

 

Фикрие Феимова Атипова

Длъжност - Учител по философия.

Образование: висше - философия,

Завършил 2007 г. в ЮЗУ Благоевград
     

57

 

Фикрие Ф. Таламанова

Длъжност - Учител по математика.

Образование: висше - математика и физика,

Завършил 2010 г. в ЮЗУ Благоевград
     

58

 

Хатидже Хаиред. Ликова

Длъжност - Учител в ЦДО - прогимназиален етап.

Образование: висше - математика и физика,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград
     

59

 

Хюсеин Мехмед Сердар

Длъжност - Учител по английски език.

Образование: висше - английска филология,

Завършил 2014 г. в ЮЗУ Благоевград
     

60

 

Янка Любенова Топалова

Длъжност - Старши учител по музика.

Образование: висше - музика,

Завършил 2003 г. в ЮЗУ Благоевград