Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Педагогически персонал

Списък на учители и възпитатели в СУ "Йордан Йовков" с. Рибново

 

 

Имена

Длъжност

1

Манчо Джуркин

Директор

2

Аки Инуз

Старши учител ЦДО

3

Асан    Ликов

Старши учител Информатика и ИТ

4

Атидже Гогунч

Учител ЦДО

5

Джемал  Киселов

Старши учител начален етап

6

Джемал  Авдиков

Главен учител История и цивилизация

7

Емилия Господева

Старши учител Математика

8

Емир Ходжова

Старши учител начален етап

9

Зорат  Таламанов

Старши учител начален етап

10

Ибрахим Къдриев

Учител Физическо възпитание и спорт

11

Ибрахим  Джуркин

Старши учител Математика

12

Ибрахим  Джуркин

Старши учител Химия и ООС

13

Ирина Карайлиева

Старши учител Английски език

14

Калинка Шкевова

Учител ЦДО

15

Касим Люманков

Учител ЦДО

16

Катя Газиева

Старши учител начален етап

17

Кимиле Таламанова

Учител ЦДО

18

Къдри  Машев

Старши учител ЦДО

19

Къдрие Киселова

Учител ЦДО

20

Марин Зелев

Старши учител Български език и литература

21

Марияна Кичукова

Старши учител Немски език

22

Мустафа Еминков

Старши учител География и икономика

23

Мустафа  Улан

Старши учител Немски език

24

Мустафа Михрин

Старши учител ЦДО

25

Мустафа Осман

Старши учител начален етап

26

Невсе Таламанова

Учител Български език и литература

27

Недим Таламанов

Старши учител начален етап

28

Орлин  Кичуков

Старши учител История и Цивилизация

29

Осман  Арнаутски

Старши учител География и Икономика

30

Пембе  Авдикова

Старши учител начален етап

31

Пламен Бакиев

Старши учител Български език и литература

32

Рефат Авдиков

Учител Информатика и ИТ

33

Росен Соленков

Старши учител ЦДО

34

Росица Хаджиева

Старши учител начален етап

35

Светослав Беков

Старши учител Човекът и природата

36

Сийка Беева

Старши учител ЦДО

37

Силвия Зелева

Старши учител Информатика и ИТ

38

Теменужка Бакиева

Старши учител начален етап

39

Тодор  Мавродиев

Старши учител Изобразително изкуство

40

Фатме Джалева

Учител ЦДО

41

Фатме Таирова

Учител Физическо възпитание и спорт

42

Фатме Хатип

Старши учител начален етап

43

Фейзи Уланов

Старши учител Български език и литература

44

Феим  Таламанов

Старши учител Физика и астрономия

45

Феим  Атипов

Старши учител Биология и здравно образование

46

Фелибе Михрина

Учител Информатика и ИТ

47

Фикрие Гогунч

Учител ЦДО

48

Фикрие Атипова

Учител Философски цикъл

49

Фикрие Таламанова

Учител Математика

50

Хатидже Ликова

Старши учител ЦДО

51

Хюсеин Сердар

Учител Английски език

52

Янка Топалова

Старши учител Музика

 

Последвай във Facebook

Местоположение